โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โปรแกรมสองภาษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย

   
   

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : [email protected]
Website : www.bkms.ac.th