โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : [email protected]
Website : www.bkms.ac.th