โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาของระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยท่านผอ.เอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผอ.มณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ดูเพิ่ม.... ดูเพิ่ม.... ดูเพิ่ม.... ดูเพิ่ม....

 

 

***วันสำเร็จการศึกษาของระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

***กิจกรรมกีฬาสีนักเรียน วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562

***14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) นำโดยคุณครูวุฒิชัย กังวานเลิศปัญญาและคุณครูพลสินธุ์ จึงประสงค์สุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี และห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

***14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
เข้าร่วมงานพ.ว.สัมพันธ์วันเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2562

***14 มกราคม 2562 วันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า Valentien’s day แปลว่า วันวาเลนไทน์ ให้เสียงภาษาอังกฤษโดยเด็กหญิงอิศรีย์ วงษ์จันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ภาคM.E.P)

***12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

***11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

***10 กุมภาพันธ์ 2562 รองผอ.มณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรมแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

***1 กุมภาพันธ์ 2562โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการนิเทศการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

***17 มกราคม 2562 ดร. สกุลพร หศิภาพร ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผอ.มณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมสัมนาปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จำนวน
ชาย 375
หญิง 383
รวม 758
โรงเรียนในสังกัด อบจ. ชลบุรี


 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : klongmuesai2010@hotmail.com
Website : www.bkms.ac.th