โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

เพศ จำนวน
ชาย 453
หญิง 377
รวม 830

 

โรงเรียนในสังกัด อบจ. ชลบุรี

 

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : klongmuesai2010@hotmail.com
Website : www.bkms.ac.th