โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผอ.มณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ดูเพิ่ม.... ดูเพิ่ม.... ดูเพิ่ม.... ดูเพิ่ม....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จำนวน
ชาย 375
หญิง 383
รวม 758
โรงเรียนในสังกัด อบจ. ชลบุรี


 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : klongmuesai2010@hotmail.com
Website : www.bkms.ac.th