โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูปิยณัฐ สาระถี ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อนวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสมฤดี ผลทวี ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อนวัตกรรมครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภูริตา พรหมศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ คัดลายมือระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจารุวรรณ แก้วละมุล

ขอแสดงความยินดีกับ
1.เด็กชายภัทรเดช แซ่เตียว
2.เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชริปู
3.เด็กหญิงวรัญญา จันทร์กระจ่าง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานนักเรียนระดับปฐมวัย
มีครูผู้ฝึกซ้อมดังนี้
1.คุณครูรังสาด ปรีชายศ
2.คุณครูประภาภรณ์ หลักคำ
3.คุณครูฉัตรสุดา อรบุตร

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : klongmuesai2010@hotmail.com
Website : www.bkms.ac.th