โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

75 หมู่ 5 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

โทร 038-211-658

Facebook:

Page โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

 

เพศ จำนวน
ชาย 429
หญิง 378
รวม 807

 

โรงเรียนในสังกัด อบจ. ชลบุรี


 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : klongmuesai2010@hotmail.com
Website : www.bkms.ac.th